Kluczyki zabezpieczone na plus

www.link4.pl | 18/08/2009 09:08

Tegoroczną nowością produktową w Link4 jest możliwość ubezpieczenia kluczyków, dowodu rejestracyjnego i tablic w ramach polisy Kluczyki Plus.
Kluczyki Plus to dodatkowe ubezpieczenie, które klienci mogą kupić wraz polisą OC lub pakietem OC/AC w Link4. Gwarantuje refundację poniesionych kosztów w przypadku kradzieży kluczyków lub tablic oraz kradzieży lub zagubienia dowodu rejestracyjnego. Warunkiem skorzystania z polisy jest zgłoszenie kradzieży na Policję. Wypłata świadczenia następuje na podstawie faktury lub pokwitowania wpłaty w Urzędzie komunikacji.
Skorzystanie z ubezpieczenia Kluczyki Plus nie powoduje utraty zniżek przy polisach OC oraz AC wynikających z dotychczasowej historii ubezpieczeniowej. Każdy z zakresów chroni klienta do tzw. pierwszego ryzyka. Oznacza to, że może on zgłosić trzy różne szkody, ale nie mogą one dotyczyć tego samego elementu objętego polisą Kluczyki plus.